- PROPOZÍCIE -NEDEĽA 27.6.2021

Názov:  
- XC DUATLON SKALICA 2021 -pretek jednotlivcov, 2.ročník
- medzinárodný pretek v XC Duatlone

Miesto:
- SKALICA, rekreačná oblasť ZLATNÍCKA DOLINA (6km od mesta Skalica)

Termín:
- 27.6.2021 (nedeľa)

Trasa:
- Horská cyklistika 13km (3 x okruh BIKE ARÉNA Zlatnícka dolina)
- Terénny beh 4,5km (2 x okruh)
- Horská cyklistika 13km (3 x okruh BIKE ARÉNA Zlatnícka dolina)

-trať cyklistiky vedie po tratiach XC OKRUHU BIKE ARÉNY ZLATNICKÁ DOLINA (technicky náročnejšia trať)

-trať behu vedie medzi chatovou časťou rekreačnej oblasti (2x okruh)

Štart:
- 11:00hod. (Chata HERTLSPORT Zlatnícka dolina)

Prezentácia:
- Nedeľa 27.6.2021 v čase od 8:00hod. do 10:00hod. (horská chata HERTLSPORT)

Štartovné:
-
 20,00,-Euro

Kategórie:
- Muži M1             15-19 rokov
- Muži M2            20-29 rokov
- Muži M3            30-39 rokov
- Muži M4            40-49 rokov
- Muži M5            50-59 rokov
- Muži M6            nad 60 rokov a starší

- Ženy (Ž1)           15-19 rokov
- Ženy (Ž2)          20-39 rokov
- Ženy (Ž3)          nad 40 rokov a staršie

Platba:
- prevodom na účet
• Banka: Slovenská sporiteľňa
• IBAN: SK4109000000005150783461
• Názov účtu: BIKE ARÉNA ZLATNÍCKA DOLINA

Prihláška: 
- ONLINE PRIHLÁŠKA bude funkčná do 24.6.2021

Časový harmonogram:
- 8:00-10:00hod. Prezentácia
- 9:30-10:40hod. Odovzdávanie vecí na beh do depa
- 10:30-10:40hod. Rozprava k preteku /výklad tratí, poučenie pretekárov/
- 11:00hod. Štart preteku
- cc.14:00-15:00hod. Vyhlásenie výsledkov

Ceny:

- prvý traja pretekári v jednotlivých kategóriách získajú vecné ceny

Občerstvenie:
- v horskej chate HERTLSPORT bude k dispozícii bufet, kde si budete môcť zakúpiť počas celého dňa občerstvenie

Pitný režim:

- pitný režim počas preteku zabezpečuje firma KOMPAVA  www.kompava.skPodmienky a povinnosti účastníkov:
1. Poslanie online prihlášky prostredníctvom internetu a zaplatenie štartovného nahradzuje písomný podpis účastníka na papierovej prihláške.
2. Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.
3. Všetci prihlásení pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek.
4. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom.
5. Štartové čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
6. Pretek sa koná za plnej cestnej prevádzky !!! Počas cyklistickej časti je povinná cyklistická prilba.
7. Klasifikovaní budú pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.
8. Protesty je možné podať písomne ihneď po príchode do cieľa preteku, najneskôr však do 18:40hod. /v deň preteku/ v kancelárii preteku pri vklade 20,-Euro, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
9. Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.
10.  Účastník ako aj zákonný zástupca odoslaním online prihlášky /podpisom v prípade tlačenej prihlášky/ berú na vedomie zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/ za škodu spôsobenú na majetku alebo zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe !!! Účastník ako aj zákonný zástupca odoslaním online prihlášky súhlasí zo spracovaním osobných údajov GDPR pre potreby organizácie preteky. Po preteku budú všetky údaje z databázy prihlášok organizátorom vymazané.
• Pretekár si je vedomý, že odoslaním online prihlášky /podpisom v prípade tlačenej prihlášky/ odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1-10.

HERTLSPORT TEAM 2021
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky